Υποχρεώσεις οδηγού

Ο οδηγός ταξί, έχει την υποχρέωση να:

  • έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο, κατά τη διάρκεια της νύχτας,
  • θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αμέσως μόλις επιβιβαστείτε,
  • συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του επιβάτη, ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
  • διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν σταματά για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο ίδιος,
  • μην επιβιβάζει άλλο άτομο ενώ σας μεταφέρει στον προορισμό σας (πολλαπλή μίσθωση),
  • μην κάνει επιλογή επιβατών,
  • πραγματοποιεί μίσθωση υποχρεωτικά, σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών, όταν τοταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα),
  • επιβιβάζει κατά προτεραιότητα τυφλούς, ανάπηρους επιβάτες ή έγκυες, αν υπάρχουν μεταξύ των αναμενόντων επιβατών,
  • είναι ευπρεπής στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά,
  • τοποθετεί τις αποσκευές σας από το πεζοδρόμιο στο όχημα και το αντίστροφο,

εκδίδει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη).