Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης ταξί, έχει την υποχρέωση να:

  • διατηρεί το όχημά του σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς,
  • αναρτά σε εμφανές μέρος του οχήματος τα στοιχεία του οδηγού, καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού,
  • διαθέτει ταξίμετρο σε εμφανές σημείο του οχήματος,
  • ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου και μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης,

διατηρεί καθαρό το όχημά του τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.