Βασικές πληροφορίες

Είναι η κάρτα που εκδίδεται δωρεάν, και σας προσφέρει πρόσβαση σε αναγκαία, ιατρική, κρατική περίθαλψη, κατά την προσωρινή διαμονή σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν), με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό πάροχο ασφάλισης ασθένειας.

Κάθε χώρα, είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια. Συνεπώς, αν ενδιαφέρεστε για την έκδοση της κάρτας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας.

Έχετε το δικαίωμα, να εκδώσετε την κάρτα, αν καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία .

Αν προέρχεστε από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., διαμένετε νόμιμα στην Ε.Ε. και καλύπτεστε από κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχετε επίσης δικαίωμα, να αποκτήσετε την κάρτα, δεν μπορείτε όμως να τη χρησιμοποιήσετε στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η διάρκεια της κάρτας, ποικίλει από χώρα σε χώρα, και πρέπει να ενημερωθείτε από τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα.

Κάθε μέλος μιας οικογένειας που ταξιδεύει, θα πρέπει να έχει ξεχωριστή κάρτα.