Τρόπος χρέωσης

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Ε.Ε. για μείωση των τελών περιαγωγής μεταξύ των κρατών μελών, από τις 15/06/2017, απαγορεύεται η εφαρμογή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής για κλήσεις, SMS και χρήση Διαδικτύου στο εξωτερικό εντός της Ε.Ε. Συνεπώς, όταν ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος σε άλλο, θα χρεώνεστε όπως ακριβώς στη χώρα διαμονής σας. Ειδικά για τις εξερχόμενες κλήσεις, θα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος χρέωσης των κλήσεων προς άλλες εταιρίες κινητής/σταθερής τηλεφωνίας της χώρας προέλευσής σας. Εκτός από τον ανωτέρω τρόπο χρέωσης, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να διαθέτουν κάποια εναλλακτικά προγράμματα διεθνούς περιαγωγής, με διαφορετικούς όρους χρήσης και χρέωσης.

Στις χώρες εκτός Ε.Ε., οι χρεώσεις για τη χρήση της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής, δεν υπόκεινται σε κάποια ρύθμιση, συνεπώς το ύψος τους προσδιορίζεται από την εμπορική πολιτική κάθε εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.