Τι πρέπει να προσέχουμε πριν την υπογραφή μίας δανειακής σύμβασης

 1. Δεν λαμβάνουμε δάνειο από την Τράπεζα, αν δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα μπορούμε να αποπληρώνουμε την μηνιαία δόση.
 2. Λαμβάνουμε υπόψη ότι για το ποσό που θα λάβουμε θα επιβαρυνθούμε με τόκο, ώστε το ποσό που τελικά θα αποπληρώσουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ το ποσό που θα λάβουμε ως δάνειο, γι’ αυτό και ενημερωνόμαστε επ’ ακριβώς για το ποσό που τελικά θα αποπληρώσουμε με το πέρας των μηνιαίων δόσεων.
 3. Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε σύμβαση ζητάμε να μάθουμε το ύψος του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει, όχι μόνο το ονομαστικό επιτόκιο, αλλά και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε αναλυτική περιγραφή όλων των χρεώσεων που μας γίνονται. Επίσης, αποφασίζουμε το είδος του επιτοκίου που επιθυμούμε (σταθερό ή κυμαινόμενο) ανάλογα με τις ανάγκες μας.
 4. Ρωτάμε τι επιβαρύνσεις θα έχει το δάνειο μετά τον πρώτο χρόνο, όταν δηλαδή συνήθως παύουν να ισχύουν οι προσφορές που κάνουν οι Τράπεζες.
 5. Επιλέγουμε την χρονική διάρκεια του δανείου που μας ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε π.χ. 10 χρόνια, η οικογενειακή μας κατάσταση μπορεί να απαιτεί πρόσθετα έξοδα. Δεν δεσμευόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα αν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να πληρώσουμε στο μέλλον.
 6. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία Τραπεζικών προϊόντων (π.χ. στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κ.λπ.), γι’ αυτό και μελετούμε προσεχτικά ποιο είναι το ακριβές δανειακό προϊόν που μας συμφέρει .
 7. Πριν υπογράψουμε οποιαδήποτε σύμβαση επισκεπτόμαστε περισσότερες από μία Τράπεζες και ζητάμε πληροφορίες και ενημερωτικά φυλλάδια για το δάνειο που μας ενδιαφέρει. Επιλέγουμε να υπογράψουμε σύμβαση με την Τράπεζα που μας προσφέρει τους πιο συμφέροντες όρους.
 8. Ζητάμε να μάθουμε το επιτόκιο υπερημερίας που θα μας επιβαρύνει σε ημερήσια βάση από τη στιγμή που δεν θα εξοφληθεί μία δόση.
 9. Ζητάμε το κείμενο της σύμβασης ώστε να το μελετήσουμε πριν το υπογράψουμε. (Οι Τράπεζες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπουν στους υποψήφιους δανειολήπτες να λάβουν το κείμενο της συμβάσεως και να το μεταφέρουν εκτός καταστήματος, καθώς ζητούν η μελέτη να γίνει επιτοπίως. Για τον λόγο αυτό καλό θα ήταν να συνοδευόμαστε είτε από κάποιον δικηγόρο είτε από κάποιον οικονομολόγο που θα μας συνδράμει στην αποσαφήνιση των συμβατικών όρων του κειμένου που καλούμαστε να υπογράψουμε.
 10. Προσέχουμε τα ψιλά γράμματα και κυρίως λαμβάνουμε αντίγραφο της συμβάσεως που υπογράφουμε. Τηρούμε στο σπίτι ή στο γραφείο μας αρχείο με τα συμβατικά έγγραφά μας και την αλληλογραφία με την τράπεζα. Αν αμελήσουμε να ζητήσουμε αντίγραφο ή το χάσουμε και χρειαστεί στο μέλλον να ζητήσουμε αντίγραφο της σύμβασης, πιθανό είναι να μας ζητηθούν χρήματα για την ενέργεια αυτή, καθώς κάποια πιστωτικά ιδρύματα προβλέπουν χρεώσεις σχετικά.
 11. Ζητούμε να μας δοθεί αντίγραφο του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού της Τράπεζας, καθώς εκεί ελλοχεύουν «κρυφές» χρεώσεις για τους συναλλασσόμενους ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που πραγματοποιούν.
 12. Δεν θέτουμε την υπογραφή μας ως εγγυητές για δάνεια ή πιστωτικές κάρτες ατόμων που δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πληρώσουν τις δόσεις, γιατί η Τράπεζα μπορεί να μας ζητήσει να πληρώσουμε εμείς το δάνειο, δεδομένου ότι το χρέος εξ εγγυήσεως υπέχει θέση ατομικής οφειλής σε περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης δεν αποπληρώνει την οφειλή του.
 13. Προσέχουμε τους όρους εξόφλησης.

Πιστωτική Κάρτα

 1. Δεν δίνουμε την πιστωτική μας κάρτα σε κανέναν.
 2. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής κάρτας, τηλεφωνούμε αμέσως στην Τράπεζα για να τους ενημερώσουμε και να ακυρώσουμε την πιστωτική κάρτα. Αν το αμελήσουμε μπορεί να βρεθούμε χρεωμένοι με συναλλαγές που δεν κάναμε.
 3. Αν διαπιστώσουμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι μας έχουν χρεώσει με συναλλαγές που δεν έχουμε πραγματοποιήσει εμείς, τότε προβαίνουμε άμεσα σε έγγραφη αμφισβήτηση της συναλλαγής, ζητώντας από την Τράπεζα να μας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, δηλαδή τον τρόπο χρέωσης, τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας συναλλαγής, ακόμη και το πρόσωπο που διενήργησε την συναλλαγή κ.λπ.
 4. Αν πρόκειται για συναλλαγή σε ΑΤΜ ή σε κατάστημα που δεν έχουμε κάνει εμείς, τότε μπορούμε ακόμη και να ζητήσουμε σε συνέχεια της πράξεως αμφισβήτησης να μας επιδειχθεί το βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης.