Τι είναι

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (roaming), σας παρέχει ουσιαστικά, τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα, η εταιρεία σας συνάπτει συμφωνίες, με αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού. Η εταιρία του εξωτερικού που παρέχει την υπηρεσία περιαγωγής, χρεώνει σε επίπεδο χονδρικής την εταιρία σας, η οποία στη συνέχεια, μετακυλίει σε σας το κόστος αυτό, χρεώνοντας σας για τις υπηρεσίες περιαγωγής, επιβάλλοντας, τέλη περιαγωγής κατά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Internet