Τι δεν καλύπτει

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση και συγκεκριμένα, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας, ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών σας στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες, σε περίπτωση ταξιδιού που πραγματοποιείται ειδικάγια ιατρική περίθαλψη,

δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μία χώρα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη