Σύμβαση μίσθωσης

Η εταιρεία θα πρέπει πάντα, να σας παρέχει γραπτή αναφορά, η οποία θα ήταν προτιμότερο να συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα του εξωτερικού του αυτοκινήτου και  (όπου αυτό είναι δυνατόν) του εσωτερικού του, όπου έχουν σημειωθεί όλες οι προϋπάρχουσες ζημιές, καθώς επίσης και αναλυτική κατάσταση με τον κινητό εξοπλισμό. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα και πάντα θα ήταν καλό να το κάνετε, να ελέγξετε το αυτοκίνητο για πιθανές ζημιές. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ασυμφωνία, θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία, πριν παραλάβετε το όχημα. Η εταιρεία, σε αυτή την περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να τροποποιήσει την αναφορά κατάστασης του οχήματος, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Είναι σημαντικό επίσης, να γνωρίζετε την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ, όταν παραλαμβάνετε το αυτοκίνητο, ώστε να ξέρετε με ποια ποσότητα ακριβώς, υποχρεούστε να το επιστρέψετε.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο, θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς οι όροι της μίσθωσης, όπως η τιμή, η διάρκεια, οι ασφαλιστικές καλύψεις, το ύψος της εγγύησης, σε περίπτωση που η εταιρεία απαιτεί την καταβολή κάποιου ποσού ως εγγύηση, κλπ.

Αν η κράτηση πραγματοποιείται μέσω Διαδικτύου, θα ήταν καλό να φροντίσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση, συνήθως τηλεφωνικά, για να πληροφορηθείτε τους όρους της σύμβασης και τον τρόπο πληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως, συνηθέστερα μέσω Διαδικτύου, δεν ισχύει το δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14 ημερών με επιστροφή χρημάτων και οι όροι και οι προϋποθέσεις ακύρωσης ορίζονται από τη σύμβαση.