Στάθμευση με παράδοση κλειδιών

Στην περίπτωση που σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας:

  • έναντι αντιτίμου,
  • συνήθως για σύντομο χρονικό διάστημα,
  • σε ανοικτό ή κλειστό ιδιωτικό χώρο,
  • χωρίς να επιλέξετε τη θέση στάθμευσης,
  • παραδίδοντας τα κλειδιά στον επιχειρηματία (ή υπάλληλό του),
  • δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να το μετακινήσει, εάν προκύψει ανάγκη,

τότε ουσιαστικά, έχετε συνάψει σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στάθμευσης, φέρει την ιδιότητα του θεματοφύλακα και για το λόγο αυτό, υποχρεούται σε φύλαξη και επίβλεψη του οχήματος και των αντικειμένων που τυχόν βρίσκονται μέσα σε αυτό, καθώς ευθύνεται για την παράδοσή του στην κατάσταση που το παρέλαβε.