Στάθμευση χωρίς παράδοση κλειδιών

Στην περίπτωση που σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας:

  • έναντι αντιτίμου,
  • σε ανοικτό ή κλειστό ιδιωτικό χώρο,
  • επιλέγοντας μια θέση στάθμευσης,
  • κρατώντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατοχή σας,

τότε ουσιαστικά, έχετε συνάψει σύμβαση μίσθωσης χώρου, και ο ιδιοκτήτης του parking δε φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη και φύλαξη του αυτοκινήτου σας. Κρατώντας εσείς τα κλειδιά, ουσιαστικά αποκλείετε τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή, από οποιαδήποτε πρόσβαση στο όχημά σας.