Στάθμευση χωρίς αντάλλαγμα

Όταν σταθμεύετε σε χώρο ο οποίος παραχωρείται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, συνήθως ως παροχή καταστήματος προς τους πελάτες του, διατηρείτε τον έλεγχο του οχήματός σας, εφόσον δεν παραδίδετε τα κλειδιά. Ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή πρόκλησης βλάβης, όση ώρα αυτό παρέμεινε σταθμευμένο.