Σε πόσες γλώσσες έχει σχεδιαστεί?

Το app είναι σχεδιασμένο σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά