Προκαταβολή

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε κράτηση για διαμονή σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, υποχρεούστε να καταβάλετε προκαταβολή, εφόσον σας ζητηθεί από τον ξενοδόχο, η οποία δε θα πρέπει:

  • να ξεπερνά το 25% του συνολικού κόστους διαμονής,
  • να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτηση, τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, δικαιούστε την επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής.