Πότε ισχύουν τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας, όπως αναλύονται εδώ, ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., μόνο εάν:

  • Η πτήση σας εκτελείται από και προς χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε., από αερομεταφορέα οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός Ε.Ε.
  • Η πτήση σας εκτελείται από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., προς χώρα της Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας της Ε.Ε.
  • Η πτήση σας, εκτελείται από χώρα της Ε.Ε., προς τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας εντός ή εκτός Ε.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ως χώρες της Ε.Ε. θεωρούνται τα 28 κράτη μέλη, καθώς και η Ισλανδία, η Ελβετία και η Νορβηγία.