Πως λειτουργεί

Είναι η μίσθωση ακινήτου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρότερο του χρόνου, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, στο πλαίσιο οικονομίας του διαμοιρασμού. Οι πλατφόρμες δηλαδή, δημιουργούν μια ανοιχτή αγορά, για προσωρινή χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιώτες. Ο διαχειριστής ακινήτου, αναλαμβάνει την ανάρτηση του ακινήτου, το οποίο διατίθεται προς ενοικίαση, στην ψηφιακή πλατφόρμα και αναλαμβάνει τη διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσής του. Την ίδια στιγμή, εκείνος ο οποίος αναζητά κατάλυμα, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει κράτηση του καταλληλότερου γι’ αυτόν χώρο.

Ως ακίνητο, το οποίο μπορεί να διατεθεί προς βραχυχρόνια μίσθωση, θεωρείται:

  • το διαμέρισμα,
  • η μονοκατοικία,
  • οποιαδήποτε μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,
  • τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

Κάθε χώρα, δύναται να λαμβάνει διαφορετικά ρυθμιστικά μέτρα, σχετικά με αυτού του τύπου μίσθωση ακινήτου (π.χ. τρόπος φορολόγησης, ανώτατο όριο ημερών ενοικίασης κλπ).

Αυτή η μορφή ενοικίασης ακινήτου, γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας έναν εναλλακτικό τρόπο εξεύρεσης καταλύματος σε χώρες όλου του κόσμου. Υπάρχουν ήδη αρκετές πλατφόρμες και πιθανότατα στο μέλλον θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να ενοικιάσει ακίνητο, για μικρό χρονικό διάστημα