Πολιτική Επιστροφής

Ενημερωνόμαστε για την πολιτική κάθε επιχείρησης όσον αφορά τις επιστροφές, αλλαγές αλλά και αποζημιώσεις πριν προβούμε σε οποιαδήποτε συμφωνία