Πολίτες Ε.Ε.- Χώρος Σένγκεν

Αν είστε υπήκοος χώρας της Ε.Ε. και ταξιδεύετε μεταξύ κρατών μελών του ενιαίου, άνευ συνόρων χώρου Σένγκεν, δεν έχετε την υποχρέωση να επιδείξετε κατά την αναχώρηση ή την άφιξή σας στην εκάστοτε χώρα, την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Θα πρέπει όμως, ακόμα και όταν ταξιδεύετε εντός των χώρου Σένγκεν, να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησής σας (εθνική ταυτότητα, διαβατήριο), ώστε σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία, ακόμα και αν δε σας ζητηθούν στο αεροδρόμιο, να είναι εφικτό να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης Σένγκεν, τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, όταν αυτή απειλείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ταξιδεύετε από ή προς χώρα που δεν ανήκει στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο).