Πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.

Αν ταξιδεύετε από χώρα εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να επιδεικνύετε έγκυρο διαβατήριο και ενδεχομένως να εκδίδετε πριν το ταξίδι σας θεώρηση εισόδου (βίζα), ανάλογα με τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε, την ιθαγένειά σας και τον τύπο διαβατηρίου που κατέχετε (απλό, υπηρεσιακό, διπλωματικό). Εφόσον απαιτείται θεώρηση εισόδου, θα πρέπει να απευθυνθείτε για να υποβάλετε αίτηση θεώρησης και για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, στον κατάλογο Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό, που εκδίδουν θεωρήσεις, ή εναλλακτικά στον κατάλογο ξένων Αρχών στο εξωτερικό,  που εκδίδουν θεωρήσεις κατ’ εκπροσώπηση της Ελλάδας, σε χώρες όπου η Ελλάδα δεν έχει αρμόδια Προξενική Αρχή. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες αυτές που αφορούν την έκδοση βίζα και τις αντίστοιχες αρχές, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

http://www.mfa.gr/