Πλανόδιοι Πωλητές

Αποφεύγουμε να ψωνίζουμε από πλανόδιους πωλητές για την αποφυγή αγοράς μη ασφαλών και μη πιστοποιημένων προϊόντων