Πιστωτικές Κάρτες

Αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών. Πολλές φορές οι αγορές με πιστωτικές κάρτες έχουν πολύ υψηλό επιτόκιο. Προσέχουμε τον αριθμό δόσεων, το ποσό κάθε δόσης, και το επιτόκιο