Ποιες συσκευές Smartphone Υποστηρίζονται από το App

Το app υποστηρίζεται από συσκευές Android και IOS