Περιορισμοί στην είσοδο

Η πρόσβασή σας σε χώρους εστίασης, είναι ελεύθερη, καθώς θεωρούνται δημόσιοι χώροι. Δεν έχει δικαίωμα το κατάστημα, να επιβάλλει περιορισμούς στην πρόσβαση των πελατών, παρά μόνο εάν υπάρχει εύλογη αιτία (π.χ.: λόγοι ασφαλείας). Επομένως, αν μια επιχείρηση σας αρνηθεί την είσοδο αυθαίρετα, αυτό αποτελεί αστική και ποινική παράβαση και συνεπώς έχετε δικαίωμα να καλέσετε την αστυνομία για να καταγγείλετε το γεγονός και να επιληφθεί του θέματος.