Περιόδους Εκπτώσεων

Σε περιόδους εκπτώσεων, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η αρχική τιμή, η τελική τιμή και το ποσοστό (%) έκπτωσης επάνω στα προϊόντα. Συγκρίνουμε προσεκτικά τις τιμές και δεν παρασυρόμαστε από δήθεν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων