Οργανωμένο ταξίδι

Όταν συμμετέχετε σε ένα οργανωμένο ταξίδι, θα πρέπει να γνωρίζετε με κάθε λεπτομέρεια, τους όρους και τις τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, σύμφωνα με την περιγραφή των διαφημιστικών φυλλαδίων (αν υπάρχουν) και της γραπτής σύμβασης, την οποία έχετε συνάψει με τον οργανωτή ή/και πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού. Κάποιες βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια είναι οι εξής:

  • ο προορισμός ή οι προορισμοί,
  • ο ελάχιστος αριθμός ατόμων, εάν υπάρχει,
  • τα μέσα μεταφοράς,
  • το πρόγραμμα (ημερομηνία, ώρα και τόπος αναχωρήσεων και επιβιβάσεων),
  • το κατάλυμα, αν περιλαμβάνεται διανυκτέρευση,
  • τα στοιχεία του διοργανωτή και πωλητή του ταξιδιού,
  • η συνολική τιμή,
  • οι επισκέψεις, περιηγήσεις και εκδρομές, σε οποιαδήποτε αξιοθέατα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή,
  • πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, αν το ταξίδι περιλαμβάνει μετάβαση σε άλλο κράτος, σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους όσον αφορά τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις καθώς και τις υγειονομικές διαπιστώσεις που απαιτούνται για το ταξίδι και τη διαμονή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες ξεναγού κατά τις επισκέψεις σε αξιοθέατα και κατά τη διαδρομή, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο και στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού.