Ωράριο καταστημάτων

Έχει καθιερωθεί, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με το οποίο, τα καταστήματα θα πρέπει να λειτουργούν:

  • μέχρι τις 21:00 μ.μ. τις καθημερινές,
  • μέχρι τις 20:00 μ.μ. τα Σάββατα,
  • από 11:00 π.μ.- 20:00 μ.μ τις Κυριακές.

Το παραπάνω ωράριο, μπορεί να παρατείνεται, με αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, ανάλογα με το είδος των καταστημάτων και τις ανάγκες της περιοχής.

Από το παραπάνω ωράριο, εξαιρούνται συγκεκριμένα είδη καταστημάτων όπως π.χ. βενζινάδικα, ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π. αλλά και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.