Με ποιους τρόπους μπορώ να πληρώσω τη συνδρομή μου;

Η εγγραφή ή η συνδρομή μπορεί να κατατεθεί στον ακόλουθο λογαριασμό:

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΙΒΑΝ: GR240 110 118 00000 118 296 038 90
  • SWITCH CODE: ETHNGRAA

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης, ώστε να εκδώσουμε και να σας αποστείλουμε τη σχετική απόδειξη.