Ματαίωση πτήσης

Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, δικαιούστε κατ΄ επιλογή:

 • την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου σας, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνετε το δικαίωμά σας για τις υπόλοιπες.
αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 € έως 600 €, και συγκεκριμένα:

 • 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό σας με άλλη πτήση και φτάσετε με καθυστέρηση:

 • 2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για µία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δε δικαιούστε αποζημίωση, αν έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση:

 • 2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε εναλλακτική πτήση, με αναχώρηση το πολύ 2 ώρες νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 4 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης,
  λιγότερο από 7 ηµέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε άλλη πτήση, με αναχώρηση το πολύ 1 ώρα νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 2 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Επίσης δε δικαιούστε αποζημίωση εάν:

 • Η ματαίωση προκαλείται από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν