Κατοικίδια ζώα

Μπορείτε να μεταφέρετε κατοικίδιο ζώο στο τρένο, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Η μεταφορά τους δεν είναι αντίθετη προς το γενικότερο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.
 • Τα ζώα  φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και συνοδεύονται πάντοτε από εσάς.
 • Τα ζώα διαθέτουν  βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο.
 • Τα μεταφερόμενα ζώα συντροφιάς, είναι τοποθετημένα σε κλουβί ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εξαίρεση  τους σκύλους βοήθειας τυφλών, οι οποίοι δεν τοποθετούνται σε κλουβί και μεταφέρονται με λουρί και χωρίς φίμωτρο.
 • Τα συνοδευόμενα ζώα μεταφέρονται σε ασφαλές κλουβί  μεταφοράς στις αμαξοστοιχίες , με συγκεκριμένες διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα :

Μπορείτε να μεταφέρετε μικρόσωμους σκύλους (έως 10 κιλά) ή άλλα μικρόσωμα κατοικίδια:

 • με όλες τις αμαξοστοιχίες, εφόσον είναι σε κλουβίμε  διαστάσεις 50 Χ 40 Χ 70 εκ. και τοποθετούνται είτε στα γόνατα σας, είτε στους χώρους που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι  δεν ενοχλεί τους συνεπιβάτες.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, μεριμνά για τη μετακίνηση του κατοικίδιου και του συνοδού του, είτε στις συγκεκριμένες θέσεις για μεταφορά κατοικίδιων, εφόσον αυτές έχουν προβλεφθεί στην αμαξοστοιχία, είτε  τοποθετεί το κλουβί στο χώρο φύλαξης αποσκευών, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη συνοδού του κατοικίδιου.

 Μπορείτε να μεταφέρετε μεγαλόσωμους σκύλους,

 • σε ειδικό κλουβί διαστάσεων 118 Χ 76 Χ 88 εκ, με τις αμαξοστοιχίες στο σύνολο του Δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότιδιαθέτουν όχημα σκευοφόρου με κλιματισμό, στο οποίο έχετε πρόσβαση παρουσία του Προϊστάμενου αμαξοστοιχίας.

Σκύλοι  βοηθείας τυφλών

Μπορείτε να μεταφέρετε μεγαλόσωμους σκύλους που συνοδεύουν τυφλούς, εντός των διαμερισμάτων, σε συγκεκριμένες θέσεις και οχήματα, με τους παρακάτω όρους :

 • μεταφέρονται χωρίς φίμωτρο, με λουρί χειρισμού και πρέπει να είναι καθισμένοι επί του δαπέδου της αμαξοστοιχίας
 • δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία. Είναι  δυνατή η μεταφορά σας με το σκύλο βοηθείας, στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον  αυτές διατίθενται  στη  συγκεκριμένη  αμαξοστοιχία.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ:

 • Μπορείτε να μεταφέρετε ζώα συντροφιάς ή βοήθειας, ανεξάρτητα από τη συναίνεση του προσωπικού της εταιρείας ή των λοιπών επιβατών, εφόσον ορίζονται ειδικοί χώροι και ισχύουν ορισμένες ρυθμίσεις για τη μεταφορά  τους εντός των αμαξοστοιχιών,
 • Στα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς, δεν επιτρέπεταιη πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών, εκτός αν πρόκειται για σκύλους βοήθειας τυφλών.
 • Έχετε την ευθύνη, ως συνοδός, της φύλαξης των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ή βοηθείας. Η εταιρεία, δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά της.
 • Έχετε την ευθύνη για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του σιδηροδρόμου ή σε τρίτους.

Δεν απαιτείται η καταβολή κομίστρου, για τη μεταφορά μικρών κατοικίδιων ζώων, εκτός εάν ζητήσετε μεταφορά σε ιδιαίτερη θέση, ενώ για τη μεταφορά μεγαλόσωμου σκύλου, θα πρέπει να καταβάλετε κόμιστρο, ίσο με το μισό της τιμής του δικού σας εισιτηρίου. Για τους σκύλους βοήθειας, δεν απαιτείται η καταβολή κομίστρου