Κατοικίδια ζώα

Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε κατοικίδια ζώα, πρέπει αυτά να μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών, μέσα σε ασφαλές κλουβί, και σε καμία περίπτωση στο χώρο αποσκευών. Οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Θα πρέπει το κατοικίδιο ζώο σας, να διαθέτει βιβλιάριο υγείας και αν πρόκειται για εκπαιδευμένο σκύλο βοήθειας, το πιστοποιητικό επάρκειας εκπαίδευσης. Είστε υποχρεωμένοι να επιδεικνύετε τα έγγραφα αυτά, όποτε σας ζητηθεί, από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας

Αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους προειδοποίηση, η εταιρεία μεταφοράς, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μετακινηθείτε ανεμπόδιστα, εφόσον αυτό είναι δυνατό.