Καθυστέρηση πτήσης

Η καθυστέρηση, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας, μεγαλύτερη των 2 ωρών. Διακρίνεται σε 3 περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

  •  2 ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,
  •  3 ώρες ή περισσότερο για πτήσεις εντός Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.,
  •  4 ώρες ή περισσότερο για τις υπόλοιπες πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις 2 προηγούμενες κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

  •  δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
  •  διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για μία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
  •  μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
  •  δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις 5 ώρες, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, στην περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να πετάξετε έστω και καθυστερημένα.