Καθυστέρηση/Ματαίωση δρομολογίου

Στην περίπτωση που η εταιρεία αναμένει ευλόγως, ότι ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο, θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει για περισσότερο από 120 λεπτά (από τερματικό σταθμό ή από στάση), ή στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

  • συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, χωρίς πρόσθετες δαπάνες, και υπό συγκρίσιμους όρους μεταφοράς, το συντομότερο δυνατό,
  • επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας και, εάν συντρέχει περίπτωση, δωρεάν επιστροφή με λεωφορείο στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η εταιρεία δε σας προσφέρει τις παραπάνω δύο επιλογές, δικαιούστε απο­ζημίωση, ίση με το 50% της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής χρημάτων του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Εάν το λεωφορείο τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

  • συνέ­χιση της υπηρεσίας με άλλο όχημα, με μέριμνα της εταιρείας, ή
  • μεταφορά σε κατάλληλο χώρο αναμονής ή τερματικό σταθμό, από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδιού, με μέριμνα της εταιρείας.

Αν πρόκειται για ταξίδι διάρκειας, άνω των 3 ωρών, και η καθυστέρηση αναχώρησης από τερματικό σταθμό, ξεπερνά τα 90 λεπτά, τότε δικαιούστε δωρεάν:

  • παροχή γευμάτων και αναψυκτικών, ανάλογα με τον χρόνο αναμονής ή καθυστέρησης, καταλύματος, καθώς και εξασφάλιση μεταφοράς μεταξύ του σταθμού και του τόπου καταλύματος, εφόσον απαιτούνται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις,

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης τακτικής γραμμής, η εταιρεία υποχρεούται να σας ενημερώσει για την κατάσταση, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 30 λεπτά μετά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης, αμέσως μόλις έχει στη διάθεσή της τη σχετική πληροφορία.

Επίσης: Θα πρέπει η εταιρεία μεταφοράς να σας ενημερώνει με κατανοητό τρόπο για τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτες.