Καθυστέρηση απόπλου/άφιξης

Σε περίπτωση που το πλοίο καθυστερήσει να αναχωρήσει από το λιμάνι, πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημίας, ή για άλλους λόγους, για τους οποίους υπαίτια είναι η εταιρεία, δικαιούστε:

  • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου,
  • να διαμείνετε στο πλοίο κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, και να ταξιδέψετε στον προορισμό σας, με το ίδιο ή άλλο πλοίο, με έξοδα και μέριμνα της εταιρείας,
  • ελαφρά γεύματα ή αναψυκτικά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναμονής,
  • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, όταν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 4 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
  • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον τελικά φτάσατε στον προορισμό σας, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, και η καθυστέρηση από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας είναι:
  • 1 ώρα σε διαδροµή µέχρι 4 ώρες
  • 2 ώρες σε διαδροµή από 4 έως 8 ώρες
  • 3 ώρες σε διαδροµή από 8 έως 24 ώρες
  • 6 ώρες σε διαδροµή άνω των 24 ωρών

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50 % της τιµής του εισιτηρίου.

  • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου μεταφοράς, καθώς και το ναύλο μεταφοράς οχήματος, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, μετά από συμφωνία με την εταιρεία, εφόσον δεν ταξιδέψατε στον προορισμό, σας εντός 24 ωρών, από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο.