Κάπνισμα

Οι χώροι εστίασης, είναι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνεπώς απαγορεύεται το κάπνισμα κανονικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου. Ο νόμος για τη χρήση προϊόντων καπνού, θέτει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, απαγορεύοντας μεταξύ άλλων, το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους, κλειστούς ή στεγασμένους χώρους. Σε περιπτώσεις παράβασης, επιβάλλονται πολύ αυστηρά πρόστιμα, τόσο για το θαμώνα όσο και για τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.