Είναι απαραίτητο να είμαι συνδεδεμένος στο Internet για να χρησιμοποιήσω το app;

Οι πληροφορίες του app είναι προσβάσιμες και όταν είστε εκτός δικτύου. Για κάποιες λειτουργίες όμως, όπως η αποστολή ερωτήματος ή μηνύματος SOS, απαιτείται η σύνδεση της συσκευής σας στο Internet.