Υγιεινή Βρώσιμων Προϊόντων

Ενημερωνόμαστε για την υγιεινή των βρώσιμων προϊόντων, τις συνθήκες μεταφοράς, αποθήκευσης και διατήρησής τους. Δεν παραλείπουμε να κοιτάζουμε τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης των βρώσιμων προϊόντων αλλά και τα συστατικά τους