Γιατί να γίνω μέλος στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

Τα μέλη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:

  • Ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταναλωτές
  • Πληροφορούνται για κάθε εξέλιξη σε καταναλωτικά ζητήματα
  • Έχουν νομική υποστήριξη στο διακανονισμό των οφειλών τους με τις Τράπεζες
  • Υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες για κάθε παραπλανητική και καταχρηστική πρακτική των προμηθευτών
  • Απευθύνονται στην ΕΕΚΕ για να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους συναλλαγές