Φιλικός Διακανονισμός

Προτιμούμε να λύνουμε την οποιαδήποτε διαφωνία μας με φιλικό διακανονισμό και δεν παραλείπουμε να ζητάμε την βοήθεια των αρμόδιων εξωδικαστικών αρχών