Εξόφληση

Εξοφλούμε τον προμηθευτή μετά την οριστική υπογραφή των συμβολαίων