Εξαιρέσεις από ασφαλιστική κάλυψη

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι κάποιες ζημιές, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η κάθε επιχείρηση, είναι πιθανό να μην εξασφαλίζονται από καμία κάλυψη. Τέτοιες ζημιές, είναι συνήθως αυτές που προκαλούνται αποκλειστικά στο κάτω μέρος των αυτοκινήτων, στα ελαστικά και στους τροχούς, και οι οποίες δεν αποτελούν μέρος ενός γενικότερου ατυχήματος καθώς και κάθε άλλη ζημιά που οφείλεται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου π.χ. οδήγηση σε ακατάλληλο δρόμο, ρυμούλκηση άλλου οχήματος κλπ. Είναι επομένως ιδιαιτέρως σημαντικό, να γνωρίζετε με ακρίβεια τις εκάστοτε εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης και να οδηγείτε το όχημα που έχετε ενοικιάσει, με προσοχή και σύνεση