Ένδειξη CE

Γνωρίζουμε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να φέρουν στοιχεία με τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και ένδειξη CE