Ελαττωματικά προϊόντα

Αν αγοράσετε κάποιο προϊόν, το οποίο αποδειχθεί ελαττωματικό, έχετε δικαιώματα έναντι του καταστήματος, από το οποίο το αγοράσατε.

Ελαττωματικό είναι ένα προϊόν, όταν:

  • δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του πωλητή ή στο δείγμα που σας παρουσίασε,
  • δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση και το σκοπό για τον οποίο το αγοράσατε,
  • δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση, για την οποία προορίζονται παρόμοια προϊόντα, της ίδιας κατηγορίας,
  • δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση, που θα περιμένατε, συγκρίνοντάς το με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Στην περίπτωση κατά τη οποία αντιληφθείτε, ότι το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, έχετε το δικαίωμα:

  • να απαιτήσετε τη διόρθωση ή αντικατάστασή του εάν αυτό είναι δυνατό,
  • να ζητήσετε τη μείωση του τιμήματος,
  • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, επιστρέφοντας το προϊόν και λαμβάνοντας τα χρήματά σας.