Ελάχιστη κατανάλωση

Σε περίπτωση που τα καταστήματα εστίασης, ορίζουν ελάχιστη κατανάλωση εντός του χώρου του καταστήματος ή με σύστημα διανομής κατ’ οίκον (delivery), θα πρέπει να το αναγράφουν σε εμφανές σημείο, στον τιμοκατάλογο που προορίζεται για τον καταναλωτή.