Διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές

Αν ταξιδεύετε από την Ελλάδα, προς χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. και το αντίστροφο, και αναμένεται ότι η άφιξή στον προορισμό σας, θα καθυστερήσει για παραπάνω από 60 λεπτά, τότε δικαιούστε εναλλακτικά:

  • επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε, ή για το μέρος που πραγματοποιήθηκε, αν το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον το αρχικό ταξιδιωτικό σας σχέδιο, και πιθανή επιστροφή στο σημείο αναχώρησής σας, όταν αυτό είναι απαραίτητο,
  • συνέχιση του ταξιδιού σας στον τελικό προορισμό, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς, το συντομότερο δυνατό,
  • συνέχιση του ταξιδιού σας στον τελικό προορισμό, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς, σε μελλοντική ημερομηνία, μετά από συμφωνία,
  • ενημέρωσή σας για τους λόγους καθυστέρησης και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης ή αναχώρησης, αμέσως μόλις υπάρξει η σχετική πληροφορία,
  • παροχή γευμάτων και αναψυκτικών, κατά το χρόνο αναμονής, κατάλυμα και μεταφορά από και προς το κατάλυμα, όπου είναι απαραίτητη η διανυκτέρευση. 

ΕΠΙΣΗΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης και ενώ δε ζητήσετε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, δικαιούστε χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, αποζημίωση ύψους:

  • 25% του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, για καθυστέρηση 60-119 λεπτά,
  • 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου σας, για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν έχετε δικαίωμα για αποζημίωση, εάν ενημερωθήκατε για την καθυστέρηση, πριν την αγορά του εισιτηρίου σας ή η καθυστέρηση της ώρας άφιξης, είναι μικρότερη των 60 λεπτών.