Διευκρινήσεις

Ζητάμε διευκρινήσεις και δεν υπογράφουμε χωρίς την πλήρη κατανόηση του εγγράφου