Διακοπή ταξιδιού

Σε περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδιού, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, κατά τη διάρκεια του, ή λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, δικαιούστε εναλλακτικά:

  • να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, και να σας επιστραφεί ο ναύλος για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής, με το ίδιο πλοίο, στην ίδια θέση, καθώς και ο ναύλος οχήματος, που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασης,
  • αποζημίωση ύψους 25% επί του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία, εφ’ όσον η καθυστέρηση άφιξης στον προορισμό σας είναι:
  • 1 ώρα σε διαδρομή μέχρι 4 ώρες
  • 2 ώρες σε διαδρομή από 4 έως 8 ώρες
  • 3 ώρες σε διαδρομή από 8 έως 24 ώρες
  • 6 ώρες σε διαδρομή άνω των 24 ωρών

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται ανωτέρω, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50 % της τιµής του εισιτηρίου.

Σε περίπτωση που διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι, εξαιτίας βλάβης ή ζημίας του πλοίου, και εφόσον δε φτάσατε τελικά στον προορισμό σας με άλλο πλοίο και έξοδα της εταιρείας, και δεν ασκήσατε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούστε:

  • παροχή γευμάτων με έξοδα της εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής, μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού, και προσφορά καταλύματος στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση για μια η περισσότερες νύχτες. Η μεταφορά του επιβάτη από και προς το λιμάνι αναχώρησης γίνεται με έξοδα του μεταφορέα. Για κάθε επιβάτη ο μεταφορέας μπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύματος σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων σε 3, κατ’ ανώτατο όριο.
  • αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου, ή άλλη αντισταθμιστική παροχή κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία.