Δελτίο παραπόνων

Τα καταστήματα εστίασης, έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεσή σας, έντυπο “ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ”, το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται  σε εμφανές μέρος, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.  Το έντυπο αυτό, είναι αριθμημένο τριπλότυπο και διαθέτει σφραγίδα, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, όπου υπάγεται η επιχείρηση. Θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα, στους τιμοκαταλόγους καταστημάτων και σε εμφανές σημείο, με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική – αγγλική – γαλλική – γερμανική γλώσσα, η εξής ένδειξη: “ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ”. Θα πρέπει να σας δίνεται  η δυνατότητα να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, στις 4 αυτές γλώσσες.

Αν ενδιαφέρεστε για την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσής σας, θα πρέπει να διαβιβάσετε το εν λόγω έντυπο στην αρμόδια αρχή η οποία αναγράφεται σε αυτό.