Χρήσιμες πληροφορίες

  • Όταν πραγματοποιείτε αγορές, μπορείτε να πληρώσετε με το επίσημο νόμισμα της χώρας (ευρώ) ή με χρεωστικές – πιστωτικές – προπληρωμένες κάρτες.
  • Όταν κάνετε πληρωμές σε ευρώ εντός Ε.Ε. (ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου, βρίσκονται σε κράτος μέλος της Ε.Ε.), δε θα πρέπει να χρεώνεστε με προμήθεια μεγαλύτερη από αυτή που χρεώνεστε για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πληρωμήστη χώρα σας, της ίδιας αξίας σε ευρώ.
  • Όλα τα καταστήματα, είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν τερματικό υποδοχής καρτών (POS), ώστε να έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε ηλεκτρονικά.
  • Κατά τη συναλλαγή σας, το κατάστημα υποχρεούται να εκδώσει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο). Διαφορετικά, δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε. Για το λόγο αυτό όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ−ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT − INVOICE)».
  • Θα πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί και να ενημερώνεστε για τους όρους της σύμβασης πώλησης και την πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε επιχείρηση από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.