Μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση των οφειλών μας τηλεφωνικά;

Να μην το κάνετε ποτέ, διότι όταν δεν έχετε βάλει την υπογραφή σας σε έγγραφο ρύθμισης, η τράπεζα δεν δεσμεύεται από την τυχόν χαμηλότερη δόση που συμφωνήσατε τηλεφωνικά, με αποτέλεσμα η Τράπεζα και να εισπράττει το μικρότερο ποσό δόσης που εσείς καταβάλλατε και να έχει την δυνατότητα ανά πάσα ώρα να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον σας.