Μπορώ να αισθάνομαι ασφαλής σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρώ προκειμένου να εγγραφώ ως μέλος ή να υποβάλω καταγγελία;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας και για την ορθή διαχείριση των καταγγελιών  (τήρηση αρχείου μελών και αρχείου καταγγελιών, επικοινωνία με τα μέλη όταν είναι απαραίτητο), τηρώντας τη σχετική νομοθεσία και σεβόμενη την αρχή προστασίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής. Δε μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. Πριν διαβιβάσει καταγγελίες σε τρίτους αποδέκτες, θέτει ως προϋπόθεση την έγγραφη εξουσιοδότησή σας