Αξία Είδους

Γνωρίζουμε ότι τα καταστήματα οφείλουν να αναγράφουν την αξία του κάθε είδους για πώληση τοις μετρητοίς και σε περίπτωση που πωλούνται με δόσεις, την αξία επί πιστώσει. Σημειώνεται ότι η αξία τοις μετρητοίς πρέπει να είναι χαμηλότερη από την επί πιστώσει